Psychologie

Bij psychische klachten kunt u snel bij ons terecht voor advies en behandeling op maat binnen de Basis GGZ.

Psychologische hulp

Onze werkwijze kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak, persoonlijk en professioneel. Zo kort als kan en zo lang als nodig is. Vanuit uw hulpvraag stellen wij samen met u een plan op waarbij wij gebruik kunnen maken van verschillende behandelvormen. Door jarenlange ervaring binnen de GGZ weten wij goed welke aanpak werkt. U als mens staat bij ons centraal.

Voorbeelden van klachten die wij behandelen:

• stemmingsklachten: somberheid, depressie • angstklachten: (sociale) angst, paniek, hyperventilatie • onzekerheid, gebrek aan assertiviteit • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding, overlijden of ziekte • traumaverwerking • burn-out • communicatieproblemen

Vergoeding

Wij vinden het belangrijk dat u vrij bent om zelf uw psycholoog te kiezen en u de kwaliteit te bieden die u van ons verwacht. Wij hebben daarom geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De hulp die u krijgt wordt gewoon vergoed. Net als bij gecontracteerde zorg, kan het bij ongecontracteerde zorg voorkomen dat uw zorgverzekeraar minder dan 100% vergoedt. Het is dus belangrijk om contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om op de hoogte te zijn van uw vergoeding. Een verwijzing van de huisarts is altijd noodzakelijk voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. De vergoeding valt onder uw eigen risico.

Behandeltrajecten

Aan de hand van de klachten wordt een keuze gemaakt uit een van de drie zorgproducten die vastgesteld zijn door de verzekeraars. Dit is op basis van een aantal criteria zoals ernst en complexiteit van de klachten. De Nederlandse Zorg Autoriteit (N.Z.A.) heeft 3 basis-GGZ producten vastgesteld die vergoed worden, met een vast tarief en een vaste hoeveelheid minuten. Basis GGZ kort: maximum duur * 294 minuten (2 tot 4 sessies), NZA tarief: € 522,13 Basis GGZ middel: Maximum duur * 495 minuten (5 tot 7 sessies), NZA tarief: € 885,01 Basis GGZ intensief: Maximum duur * 750 minuten (8 tot 11 sessies), NZA tarief: € 1434,96 *De behandeltijd omvat ook indirecte taken zoals verslaglegging, administratieve verplichtingen, overleg met betrokken professionals indien nodig.

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug

reCAPTCHA