Burn-out preventie

Duurzaam ondernemen: goede professionals zijn schaars, wees er zuinig op!

Het voorkomen van verzuim

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om te voorkomen dat professionals uitvallen door stressgerelateerd verzuim. De cijfers spreken voor zich. Ruim 37% van de beroepsbevolking verzuimt regelmatig door stressklachten, overspanning en burn-out. Ook neemt de duur van het verzuim toe. De economische schade is enorm. Maar nog belangrijker is dat psychisch verzuim ook psychisch lijden als gevolg heeft. Dit treft niet alleen de uitvaller zelf maar ook hun naasten en werkrelaties. De meeste mensen zien hun uitval niet aankomen, maar zeggen achteraf wel dat er signalen waren.

Nationaal Centrum Preventie Stress & Burn-out (NCPSB) & Vitality Mind Challenge (VMC)

Erik de Vries en Steven Goudsbloem zijn nauw betrokken bij het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burn-out (NCPSB). De doelstelling van de NCPSB is het verleggen van de curatieve behandeling van stressklachten naar een preventieve aanpak. Hiervoor is de Vitality Mind Challenge (VMC) ontwikkeld. De VMC meet 20 risicofactoren op stressgerelateerd verzuim. De uitslag van de test wordt met de professional nabesproken in een coachgesprek. In dit gesprek worden inzichten, tips en adviezen gegeven. De VMC is gedurende twee jaar op zijn effectiviteit beoordeeld in een forse onderzoekspopulatie. De VMC heeft een voorspellende waarde en geeft niet alleen aan of er risico is op uitval, maar ook waardoor dit risico wordt veroorzaakt en op welke termijn. Daarmee is de VMC uniek. Onze aanpak heeft zoveel impact, omdat er naar alle medewerkers kan worden gekeken, ook vóórdat er problemen zijn.

VMC: de voordelen

• Voorspellende waarde ten aanzien van het risico op stressgerelateerd verzuim, vaak voordat de professional er zichzelf van bewust is • Preventie: 75% van stressgerelateerd verzuim kan worden voorkomen • Effectieve coaching omdat de test precies die factoren aangeeft waarop gefocust moet worden • Kosten van de coaching zijn gemakkelijk in te schatten • Als organisatie bent u in staat om de volgende duurzame stap in de preventie van stressgerelateerd verzuim te zetten • Kwaliteitswaarborging door licentie VMC en aansluiting bij Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out

Hoe werkt het?

- Professionals krijgen een inlogcode en vullen de VMC in - De uitkomst wordt automatisch gegenereerd (betrouwbaarheid 96%) Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met professionals besproken door de gelicenseerde VMC coaches Erik de Vries en Steven Goudsbloem. Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk preventieve coaching Ervaring en onderzoek laat zien: - 63% heeft geen aanvullende coaching nodig - 34% heeft (korte) preventieve coaching nodig - gemiddeld aantal coachsessies bedraagt 4 uur Kosten VMC inclusief coaching - Afname test, analyse en nabespreking: €300 exclusief btw - Aanvullende preventieve coaching: €125 exclusief btw per sessie

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug

reCAPTCHA