Burn-out preventie

Duurzaam ondernemen: goede professionals zijn schaars, wees er zuinig op!

Het voorkomen van verzuim

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om te voorkomen dat professionals uitvallen door stressgerelateerd verzuim. De cijfers spreken voor zich. Ruim 37% van de beroepsbevolking verzuimt regelmatig door stressklachten, overspanning en burn-out. Ook neemt de duur van het verzuim toe. De economische schade is enorm. Maar nog belangrijker is dat psychisch verzuim ook psychisch lijden als gevolg heeft. Dit treft niet alleen de uitvaller zelf maar ook hun naasten en werkrelaties. De meeste mensen zien hun uitval niet aankomen, maar zeggen achteraf wel dat er signalen waren.

Onze aanpak

Erik de Vries en Steven Goudsbloem focussen zich in hun aanpak op het verleggen van de curatieve behandeling van stressklachten naar een preventieve aanpak. Wij brengen de veelal onbewuste risicofactoren op stressgerelateerd verzuim in kaart. U wordt zich bewust of er risico is op uitval, maar ook waardoor dit risico wordt veroorzaakt en op welke termijn dit te verwachten is. Onze aanpak heeft zoveel impact, omdat er naar alle medewerkers kan worden gekeken, ook vóórdat er problemen zijn. De uitkomst wordt met de professional nabesproken in een coachgesprek. In dit gesprek worden inzichten, tips en adviezen gegeven.

Voordelen van onze aanpak

- Voorspellende waarde op het risico op stressgerelateerd verzuim, vaak voordat de professional er zichzelf van bewust is - Preventie: 75% van stressgerelateerd verzuim kan worden voorkomen Effectieve coaching omdat de factoren waarop gefocust moet worden gericht worden aangepakt - Kosten van de coaching zijn gemakkelijk in te schatten - Als organisatie bent u in staat om de volgende duurzame stap in de preventie van stressgerelateerd verzuim te zetten

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug